STATUSINSPECTIES
 
STATUSINSPECTIES
Bouwkundig adviesbureau Timmer
 

STATUSINSPECTIES

Als er in de buurt van uw pand bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd waarbij wordt geheid of verlaging van de grondwaterstand optreedt door bemaling, kan dit leiden tot schade aan uw pand. Die schade wilt u natuurlijk kunnen declareren bij de veroorzaker. Om deze schade te kunnen vaststellen kunnen wij een statusinspectie uitvoeren.

Bij een statusinspectie wordt met name gekeken naar die bouwdelen die eventueel schade kunnen opleveren in geval van graaf- of heiwerkzaamheden en bemaling. Hierbij worden vooral de dragende en vullende muren nauwkeurig geĆÆnspecteerd.

Om eventuele verzakkingen te kunnen vaststellen kan een zogenaamde nuldeformatiemeting worden uitgevoerd. Hierbij worden meetbouten geplaatst die nauwkeurig worden ingemeten ten opzichte van NAP.

Een rapportage wordt schriftelijk en op film op DVD afgegeven en zo nodig bij een notariskantoor gedeponeerd.

Na beƫindiging van de bouwwerkzaamheden is gemakkelijk vast te stellen of er aanvullende schade aan uw pand is opgetreden en is een aansprakelijkstelling goed onderbouwd.


 
Copyright©2004 BA-Timmer | sitemap
Webdesign wsis.net