ENERGIELABEL
 
ENERGIELABEL
Bouwkundig adviesbureau Timmer
 

Energielabel

Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen (en andere gebouwen) bij verkoop of verhuur een Energielabel overhandigen. Dat kunt u laten opstellen door een gecertificeerd adviseur. Het label geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Net als bij de Energielabels voor huishoudelijke apparaten en auto's wordt de zuinigheid aangegeven in de klassen A tot en met G. Potentiële kopers zullen de resultaten die vermeld staan op het energiecertificaat meenemen in de afweging of zij wel of niet een woning kopen.

Om een Energielabel voor uw woning te verkrijgen, is een bezoek aan huis nodig van een adviseur die gecertificeerd is om dit label op te stellen. De adviseur neemt de situatie in uw woning op, verricht metingen en verwerkt de gegevens in een computerprogramma. Daaruit rolt vervolgens een officieel Energielabel. Het Energielabel voor woningen noemt wel enkele energiebesparende maatregelen, maar bevat géén advies op maat.

Energie Prestatie Advies

Een Energie Prestatie Advies (kortweg EPA) is een rapport over de mogelijkheden voor energiebesparing in uw woning, zoals het aanbrengen van isolatie of vervangen van de verwarmingsinstallatie. In het rapport wordt een compleet energie-advies voor uw woning beschreven. Dit advies bestaat uit een beoordeling van de huidige staat van uw woning met een advies hoe u deze kunt verbeteren en wat de kosten daarvan zijn en de te verwachten energiebesparing.

Uw woning wordt door een gecertificeerd adviseur geïnspecteerd, eventuele bouwtekeningen en bestekken worden bestudeerd en alle benodigde gegevens worden in een geattesteerd computerprogramma ingebracht. Voorts wordt de energetische prestatie van de huidige situatie geanalyseerd en worden mogelijke verbetermaatregelen doorgerekend op een terugverdientijd.

energielabel